نقش لوله پلی اتیلن در صنعت کشاورزی.

کمبود آب از مسایل مهم پیش روی بشر است، که در کشور عزیزمان ایران بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاوری می باشد و طبق آمارها ارائه شده بیش از 92 % منابع آب شیرین به مصرف کشاورزی می رسد که در صورت بهنیه کردن روش ها آبیاری به وسیله ی لوله پلی اتیلن می توان از این بحران خارج شد از جمله برای بهینه کردن کردن مصرف آب در مناطق کشاورزی می توان از لوله های پلی اتیلن آبرسانی  جهت بهینه کردن مصرف آب و انتقال آب استفاده نمود .

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳