مواد مصرفی در تهیه لوله پلی اتیلن چگونه طبقه بندی میشوند؟

طبقه بندی مواد لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد ISO 9080صورت میگیرد که به نام طبقه بندی SEM یا standard extrapolation method نامیده میشود. در این فرایند، لوله های ساخته شده از پلی اتیلن در دو یا چند دما مثل 20 ، 60  و 80 درجه سانتیگراد به مدت چندهزار ساعت تحت فشار هیدروستاتیک قرار میگیرند و با برون یابی نمودار هیدروستاتیک long-term hydrostatic strength یا  (LTHS) آزمونه بدست آید که از آن  Minimum Required Strength (MRS) یا حداقل استحکام لوله نتیجه میشود که مبنای تقسیم بندی مواد پلی اتیلن است بدین صورت که اگر آزمونه تنش 8MPa را پشت سر گذاشت ترکیب PE80 محسوب می شود و بهمین شکل اگر تنش 10MPa را پشت سر گذاشت ترکیب PE100 محسوب می شود.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳