متنوعي از پليمرها را از طريق سنتز بدست بياورند.

متنوعي از پليمرها را از طريق سنتز بدست بياورند.
بيشترين حجم را در توليد بسياري از تركيبات پتروشيمي دارد. اتيلن H2C=HC اتيلن (اتن) با فرمول 2
سبك ترين الفين است،كه گازي بي رنگ، قابل اشتعال و با بويي تقريبا شيرين است. پلي اتيلن يكي از ساده
ترين و ارزان ترين پليمرها و پر مصرف ترين ماده پلاستيكي در جهان است. اين ماده از پليمريزاسيون اتيلن
نشان داده مي شود. نام آيوپاك مونومر آن، برخلاف آنچه كه PE به دست مي آيد و به طور خلاصه به صورت
در گذشته اتيلن ذكر شده، اتن مي باشد. بنابراين نام آيوپاك اين پليمر، پلي اتن خواهد بود. البته اين نام
هرگز توسط شيميدان ها به كار نمي رود و اين پليمر به نام متداول خود يعني پلي اتيلن ناميده مي شود.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳