دستگاه جوش لوله پلی اتیلن

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن

باتوجه به اینکه لوله های پلی اتیلن در شاخه های ۶و۱۲متری تولید می شوند وهزینه نصب اتصالات پیچی واورنگی بالا می باشد.دستگاه های جوش پلی اتیلن بمنظور سرعت در کار وبالابری کیفیت نصب لوله واتصالات طراحی وساخته شده است .دستگاهای جوش پلی اتیلن براساس استاندارد DVS2201و        ISO12176-1تولید می شوند .دستگاه های جوش پلی اتیلن بعد ازاینکه مراحل تولید راگذرانده موردتست ،آزمایش وکالیبره قرارمی گرند وجهت ارسال به پروژه های عمرانی مورد بهربرداری قرار می گیرند . دستگاه های جوش پلی اتیلن درسه دسته تولید می شوند .
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن

۱-دستگاه جوش بات فیوژن (جوش لب به لب)
۲-جوش الکتروفیوژن
۳-اکسترودرها
دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳