حمل و نگهداری لوله پلی اتیلن چگونه باید انجام شود ؟؟

 حمل و نگهداری لوله پلی اتیلن

در زمان بارگیری و حمل و نقل لوله ها رعایت نکات زیر ضروری است:

    پیمانکار باید به منظور سرعت بخشیدن در عملیات اجرائی جا به جایی لوله ها برنامه منظمی جهت حمل و نقل و انبارداری لوله ها از قبل داشته باشد.
    اگر در زمان حمل و نقل و انبارداری لوله دچار آسیب شود قسمت آسیب دیده باید بریده شود و مورد استفاده قرار نگیرد.
    کف وسیله حمل و نقل باید عاری از هرگونه اشیا تیز و برنده باشد.
    جهت جا به جایی لوله و متعلقات نباید روی ریل فلزی یا روی الوار سر داده شوند و یا روی زمین غلطانده شوند.
    در انبار لوله ها باید از تهویه مناسب استفاده شود و از تجمع هوا گرم در اطراف لوله جلوگیری شود.

حداقل عرض ترانشه مورد نیاز جهت لوله پلی اتیلن در صورتی که عرض ترانشه در اسناد طرح مشخص نشده باشد حداقل عرض ترانشه مورد نیاز کوچکترین عدد از دو مقدار زیر انتخاب میشود.

    قطر خارجی لوله+400 میلیمتر
    25/1 برابر  قطر خارجی لوله +300 میلیمتر

حداقل عرض ترانشه در خاکهای معمولی علاوه بر فضا جهت انجام تمهیدات حفاظتی لازم به موارد دیگری همچون قطر و سختی لوله و سختی مصالح دور لوله بستگی دارد که باید در اسناد طرح مشخص شود.حداقل عرض ترانشه در خاکهای متراکم باید به اندازه ای باشد که فضای کافی برای کار و نصب و ریختن خاک در اطراف و زیر لوله وجود داشته باشد.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳