جوش لب به لب معمولا براي لوله هاي با قطر كمتر يامساوي 63 ميلي متر توصيه نمي شود .

جوش لب به لب

جوش لب به لب معمولا براي لوله هاي با قطر كمتر يامساوي 63 ميلي متر توصيه نمي شود . براي ايجاد اين نوع اتصال مي بايست از تجهيزات مكانيكي استفاده نمود مراحل فني اين نوع جوش عبارت است از :

الف) دوسرلوله ها كه ازقبل تراشيده شده وهمتراز شده است را روي صفحه حرارتي مسطح قرارداده وتامرحله ذوب حرارت مي دهيم .

ب ) به سرعت صفحه حرارتي را برداشته ودوسطح لوله يا اتصالات را كه نرم شده است به همديگر تماس داده وتحت فشار قرار ميدهيم .

ج) دوسطح مزبور را براي مدت زمان تعيين شده تحت فشار نگه داشته وبه اندازه كافي صبر مي كنيم تامحل اتصال خنك شود .

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳