11 علت برتریت لوله ها پلی اتیلن بر لوله های فولادی

مزایای کلی لوله پلی اتیلن سنگین نسبت به لوله فولادی

    o ارزانی قیمت
    o حمل و نقل آسان به علت سبکی
    o عدم خوردگی و زنگ زدگی
    o یکنواختی ضخامت جدارة لوله ها
    o صاف و صیقلی بودن جدارة داخلی و در نتیجه حداقل ته نشین شدن رسوبات
    o قابلیت انعطاف حتی در سرمای زیر صفر
    o نشکن و ترک برنداشتن در اثر و فشار خارجی
    o تولید در سیستم متریک و غیره با قطرهای متنوع و به طول های مورد نظر به صورت حلقه ای شکل
    o عایق بودن در برابر حرارت
    o سهولت طریقة اتصال آنها به هم؛ یعنی نصب سریع و نیاز کمتر به وسایل اتصال
    o عدم لزوم ماشین آلات سنگین و حجیم جهت نصب و جوشکاری

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳