کاربرد لوله پلی اتیلن در اب دریا .

پر كاربردترین روش نصب خطوط لوله پلی اتیلنی در بستر دریا موسوم به شناورسازی و فروبردن میباشد.
این روش در بیشتر پرو ژه های نصب در دریا استفاده شده و شامل 7 مرحله زیر میباشد:

•    انتخاب محل مناسب برای مراحل ساخت، اتصال و به آب اندازی لوله
•    تدارك منطقهای جهت انتقال لوله از زمین به دریا و در صورت لزوم بستر سازی برای لوله زیر دریا
•    اتصال قطعات لوله به هم و تبدیل آنها به یك طول پیوسته
•    نصب وزنههای تعادل این مرحله ممكن است همراه مرحله بعدی انجام شود
•    به آب اندازی خط لوله
•    غوطهور ساختن لوله در محل مشخص شده
•    اتمام انتقال از زمین به بستر دریا
علاوه براین روش روشهای دیگری همچون نصب به طریقه اسپول گذاری وجود دارد كه پرداختن به آنها در این مقاله نمی گنجد.

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳