پلي اتيلن يك آرايش (با ساختار منظم)

اين كاتاليزورها در شرايط ملايم تري نسبت به كاتاليزورهاي فيليپس قابل استفاده بودند و همچنين پلي
اتيلن يك آرايش (با ساختار منظم) توليد مي كردند. سومين نوع سيستم كاتاليزوري استفاده از تركيبات
متالوسن بود كه در سال 1976 در آلمان توسط "والتر كامينيكي" و "هانس ژوژسين" توليد شد.
كاتاليزورهاي زيگلر و متالوسن از لحاظ كاركرد بسيار انعطاف پذير هستند و در فرايند كوپليمريزاسيون اتيلن
هستند، مورد استفاده MDPE و LLDPE و VLDPE با ساير اولفين ها كه اساس توليد پليمرهاي مهمي مثل
قرار مي گيرند

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳