نصب لوله پلی اتیلن و متعلقات

پیمانکار موظف است بارعایت کلیه موارد قبلی، لوله‌ پلی اتیلن ( تهران پلاستیک ) که باید داخل ترانشه نصب شوند را به تعداد شاخه و در اقطار مورد نیاز و حسب مورد، متعلقات مربوط را با نظر و تأیید مهندس مشاور تعیین کرده و در کنار ترانشه،به ترتیبی که بایدنصب شوند،ریسه نماید. اتصالهای جوشی لب به لب لوله‌ پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس ومتعلقات باید درخارج ترانشه انجام شود.برای تأمین این منظور، باید پیمانکار الوارهایی به ضخامت، عرض و طول مناسب به تعداد کافی تهیه کرده و در کارگاه آماده داشته باشد.

این الوارها، باید به فواصل معین روی ترانشه و درجهت عمود بر امتداد ترانشه، به نحوی گذاشته شوند که کاملاً در یک تراز باشند.

سپس،شاخه لوله‌ پلی‌اتیلن تهران پلاستیک شمس را که قرار است به یکدیگر جوش داده شوند، باید به صورت آزاد روی این الوارها،به صورتی گذاشته شوندکه محور هر دو شاخه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک درمحل اتصال دریک امتداد بوده و زیر هر شاخه لوله، تعداد کافی الوار به فواصلی قرار داده شود که مانع از انحنای شاخه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس بر اثر وزن خود گردد. ابعاد، تعداد و فواصل الوارها، بستگی به قطر، طول و وزن شاخه لوله‌هایی خواهد داشت که قرار است در مسیر مورد نظر نصب شوند.

در هنگام انتقال لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس و متعلقات به روی الوارهای مذکور، باید دقت شود که هیچگونه مواد زاید، داخل لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس و متعلقات نشده باشد. پس از این که هر شاخه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس و هریک از متعلقات در جای خود روی الوارها گذاشته شد، باید بلافاصله مورد بازدید قرار گرفته واطمینان حاصل گردد که داخل لوله پلی اتیلن  تمیز و عاری از اشیای خارجی است.پیمانکار می تواند با توجه به شرایط محلی و امکانات خود، عملیات لوله پلی اتیلن گذاری در مسیر مورد نظر را به چند قطعه تقسیم کرده و تعداد شاخه لوله پلی اتیلن و متعلقاتی را که در نظر دارد در هر قطعه به یکدیگر متصل کند،همراه با ابعاد، تعداد و فواصل الوارها تعیین کرده و پس از اخذ تأیید مهندس مشاور ملاک عمل قرار دهد عملیات اتصال باید از یکطرف مسیر شروع شده و اتصالات به ترتیب، یکی پس از دیگری انجام شوند،تا تمام اتصالات لوله‌ پلی اتیلن ها و متعلقاتی که در یک مسیر نصب می‌شوند، برقرار گردد.

شاخه لوله‌ پلی اتیلن ها و متعلقاتی که به شرح فوق به یکدیگر متصل و یکپارچه میشوند، یک قطعه از خط لوله را تشکیل می‌دهند که باید به آرامی در ترانشه قرار داده شود.برای تأمین این منظور باید از ماشین آلات مناسب که در فواصل معینی در طول این قطعه خط لوله پلی اتیلن قرار داده شده، استفاده شود و در مقابل هر دستگاه ماشین، قطعه خط لوله را با استفاده از تسمه‌ای که از زیر لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس عبور کرده و به چنگک جرثقیل وصل شده،آویزان کرد. در این حالت، جرثقیل‌ها لوله‌ پلی اتیلن ها را بالا برده تا قطعه خط لوله را از الوارها جدا شوند. سپس الوارها را باید یکی پس از دیگری از زیر قطعه خط خارج نموده وبا استفاده از جرثقیل، قطعه خط لوله پلی اتیلن را به آرامی درکف ترانشه قرار داد.

درصورتی که انتهای قطعه خط لوله پلی اتیلن به تبدیل لوله پلی‌اتیلن فلنجی ختم نشده باشد و در نظر باشد به انتهای شاخه لوله‌ پلی اتیلن های از مرحله بعدی عملیات،اتصال داده شود، نباید انتهای قطعه خط لوله پلی اتیلن را در داخل ترانشه قرارداد،بلکه انتهای این قطعه خط لوله پلی اتیلن باید بر روی الواری که روی ترانشه گذاشته شده است،باقی بماند و عملیات اتصال قطعه بندی خط لوله، نظیر قطعه قبلی انجام شود.

خارج نگهداشتن انتهای یک قطعه خط لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس به شرحی که اشاره شد،زمانی میسر است که طول قطعه خط لوله مورد نظر و قطر لوله درحدی باشد که قطعه خط لوله، انعطاف کافی برای خم شدن داشته باشد.

در لوله‌ پلی اتیلن های به قطر کوچک و وزن نسبتاً کم، ممکن است به جای استفاده از ماشین،قطعه خط لوله را به کمک چند کارگر که هر یک تسمه ای را که از زیر لوله عبور کرده است دردست دارند، به آرامی در داخل ترانشه قرار داد.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳