مواضع فعالل در كاتاليزورهاي زيگلر- ناتا و اكسيد فلزي، داراي فعاليت يكساني نيستند

از آنجايي كه مواضع فعالل در كاتاليزورهاي زيگلر- ناتا و اكسيد فلزي، داراي فعاليت يكساني نيستند ، پلي
اتيلن پر چگال و كم چگال خطي توليد شده با اين كاتاليزورها توزيع به نسبت پهني دارند. در اواسط
دهه 1980 با كشف كاتاليزورهاي متالوسن كه داراي مواضع فعال يكنواختي هستند، تحول ديگري در توليد
پلي اتيلن حاصل شد. اين كاتاليزورها پليمرهاي با ملكولهاي كاملا" يكنواخت و وزن ملكولي دلخواه توليد مي
كنند و اين امكان را به توليد كننده مي دهند كه محصولاتي دقيقا" منطبق بر نياز مشتري به بازار عرضه كند.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳