مقایسه استاندارد PE63, PE80, PE100به چه صورت است

پاره ای از مشخصات فنی پلی اتیلن جهت مقایسه خواص مکانیکی در سه گونه

PE63, PE80, PE100

 

روش آزمون
    

PE100
    

PE80
    

PE63
    

واحد
    

مشخصه

ISO 8033
    

۰٫۹۶
    

۰٫۹۵۶
    

۰٫۹۵۱
    

gr/cm3
    

دانسیته در ۲۳ درجه

ISO 1133
    

۰٫۴
    

۰٫۳
    

۰٫۵
    

gr/10min
    

شاخص جریان مذاب (۵/۱۹۰ Kg)

ISO 527
    

۲۳
    

۲۲
    

 
    

mpa
    

تنش تسلیم

ISO TR 9080
    

۱۰
    

۸
    

۶۳
    

mpa
    

حداقل استحکام مورد نیاز MIRS

ISO 12162
    

۸
    

۶٫۳
    

۵
    

mpa
    

تنش طرح هیدرواستاتیک

EN 728
    

<30t<15
    

>15
          

min
    

زمان اکسیداسیون القائی در ۲۰oc

ISO 6964
    

۲-۲٫۵
    

۲-۲٫۵
    

۲-۲٫۵
    

%
    

میزان دوده

ISO DIS 13477
    

>10
    

۲۵
    

۱
    

bar
    

مقاومت در برابر رشد سریع ترک در آزمون pcs4

ISO 13479
    

۵۰۰h
    

۱۶۵h
    

۵۰h
    

 
    

تست ضربه در ۸۰oc و تنش ۴ مگاپاسکال

EN 33479
    

۱۹۰۰
    

۶۰۰
    

۱۲۰
    

h
    

مقاومت در برابر رشد آرام ترک در ۸۰oc

ISO 527-2
    

۱۱۵۰
    

۹۵۰
    

۸۰۰
    

mpa
    

مدول الاستیسیته

 

با توجه به جدول  ذیل می توان پی برد که با بالاتر رفتن عدد نشان دهنده نوع پلی اتیلن ویژگیها و کیفیت محصولات تولیدی بهبود چشمگیری پیدا می نمایند.بر این اساس است که در بسیاری از کشورها تلاش های زیادی  برای جایگزینی PE100 به جای PE80 صورت گرفته است.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳