مزايای کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی

 •     اتصال لوله و قطعات آن بسيار آسانتر و سريعتر از ساير لوله ها انجام می شود .
 •     در نصب روكار احتياجی به رنگ آميزي ندارند .
 •     دارای وزن سبك هستند و به راحتی در بين سقف كاذب و مكان‌هايی كه دسترسی بدان مشكل است نصب می شود .
 •     در مقايسه با لوله‌های ديگر قطر خارجی كمتری داشته و به راحتی در داخل ديوار جاسازی و اجرا می شود .
 •     در برابر مواد شيميايی از مقاومت بالايی برخوردار هستند .
 •     مقاومت در برابر خوردگی گالوانيكی
 •     مقاومت در برابر پوسيدگی، سايش و ضربه
 •     خاصيت انعطافپذيری مناسب
 •     خاصيت جمعشوندگی
 •     مقاومت عالي در برابر زمين لرزه و رانش زمين
 •     قابليت اتصال بسيار محكم، بدون نشتی و در عين حال انعطافپذير
 •     مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشيد
 •     هزینه پایین تعمیر و نگهداری
 • مزايای کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 •     اتصال لوله و قطعات آن بسيار آسانتر و سريعتر از ساير لوله ها انجام می شود .
 •     در نصب روكار احتياجی به رنگ آميزي ندارند .
 •     دارای وزن سبك هستند و به راحتی در بين سقف كاذب و مكان‌هايی كه دسترسی بدان مشكل است نصب می شود .
 •     در مقايسه با لوله‌های ديگر قطر خارجی كمتری داشته و به راحتی در داخل ديوار جاسازی و اجرا می شود .
 •     در برابر مواد شيميايی از مقاومت بالايی برخوردار هستند .
 •     مقاومت در برابر خوردگی گالوانيكی
 •     مقاومت در برابر پوسيدگی، سايش و ضربه
 •     خاصيت انعطافپذيری مناسب
 •     خاصيت جمعشوندگی
 •     مقاومت عالي در برابر زمين لرزه و رانش زمين
 •     قابليت اتصال بسيار محكم، بدون نشتی و در عين حال انعطافپذير
 •     مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشيد
 •     هزینه پایین تعمیر و نگهداری

مزايای کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی

    اتصال لوله و قطعات آن بسيار آسانتر و سريعتر از ساير لوله ها انجام می شود .
    در نصب روكار احتياجی به رنگ آميزي ندارند .
    دارای وزن سبك هستند و به راحتی در بين سقف كاذب و مكان‌هايی كه دسترسی بدان مشكل است نصب می شود .
    در مقايسه با لوله‌های ديگر قطر خارجی كمتری داشته و به راحتی در داخل ديوار جاسازی و اجرا می شود .
    در برابر مواد شيميايی از مقاومت بالايی برخوردار هستند .
    مقاومت در برابر خوردگی گالوانيكی
    مقاومت در برابر پوسيدگی، سايش و ضربه
    خاصيت انعطافپذيری مناسب
    خاصيت جمعشوندگی
    مقاومت عالي در برابر زمين لرزه و رانش زمين
    قابليت اتصال بسيار محكم، بدون نشتی و در عين حال انعطافپذير
    مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشيد
    هزینه پایین تعمیر و نگهداری

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳