محاسبه استاندارد وزن لوله های پلی اتیلن چگونه محاسبه میشود؟

دوستان عزیزی که به نحوی در رابطه با تولید،فروش،خرید و… لوله های پلی اتیلنی هستند متوجه شده اند هر بار برای دانستن حد استاندارد ضخامت یا وزن یک متر لوله باید به جدول مراجعه کنند اینجا ما یک راه حل بسیار ساده داریم که دقت بسیار بالا ی دارد.

۱- قطر لوله ((dکه کاملا مشخص است بر حسب میلیمتر مثل ۱۲۵میلیمتر

۲- فشار کاری(P) برحسب بار مثل ۶بار یا ۱۰ بار

۳- ضریب ایمنی (C) همان SF  یا  SAFTY FACTORکه می تواند ۱، ۱٫۲۵، ۱٫۶،۲  باشد.

۴- MRS که برای مواد  PE80مقدار ۸۰ و برای   PE100برابر ۱۰۰در نظر گرفته می شود.

بااطلاعات فوق مقدارSDR راکه نسبت قطربه ضخامت لوله است را ازفرمول زیربدست می آوریم.

 

SDR=((2*MRS)/(P*C))+1

۵- با داشتن  SDRحال می توان حداقل ضخامت(E) را بدست آورد.

E=D/SDR

۶- با مشخص شدن حداقل ضخامت می توان وزن یک مترW را برحسب کیلوگرم محاسبه کرد.

W=((D-E)*E*3.14*)/1000

۷-مثال: لوله ای با قطر ۱۱۰و فشار کاری ۱۰بار با مواد  PE80و ضریب ایمنی ۱٫۲۵ می خواهیم حداقل ضخامت و وزن یک متر آنرا مشخص کنیم.

D=110 mm     P=10 Bar      MRS=80      C=1.25

SDR=((2*180)/(1.25*10))+1

SDR=13.8  →   SDR=13.6

E=110/13.6     E=8.088  → E=8.1

W= (110-8.1)*8.1*3.14)/1000        W=2.591 Kg

توجه شود مقادیر ذکر شده در جداول استانداردتا حدودی گرد شده اند

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳