لوله های کاروگیت فاضلابی در سایزهای مختلف نیازمند وسیله ای با فضای کافی و حداکثر توان حمل میباشند

لوله های کاروگیت فاضلابی در سایزهای مختلف نیازمند وسیله ای با فضای کافی و حداکثر توان حمل میباشند که در این پست باختصار به آن پرداخته شده است جهت حمل لوله های کاروگیت و لوله اسپیرال کاروگیت به نکات زیر توجه فرمایید و کلیه هزینه های حمل را از مبدا. تا مقصد برآورد نمایید .

لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۹۵۰ متر طول برابر با ۱۵۹ شاخه و ترانزیت ۲۳۰۰ متر

لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۶۰۰ متر طول برابر با ۱۰۰ شاخه و ترانزیت ۱۵۰۰ متر

لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۳۶۰ متر طول برابر با ۶۰ شاخه و ترانزیت ۹۶۰ متر

لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۲۱۶ متر طول برابر با ۳۶ شاخه و ترانزیت ۵۷۶ متر

لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۱۵۰ متر طول برابر با ۲۵ شاخه و ترانزیت ۳۳۰ متر

لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۹۰ متر طول برابر با ۱۵ شاخه و ترانزیت ۱۸۰ متر

لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۵۴ متر طول برابر با ۹ شاخه و ترانزیت ۱۳۲ متر

لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۴۲ متر طول برابر با ۶ شاخه و ترانزیت ۷۲ متر

لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۳۰ متر طول برابر با ۵ شاخه و ترانزیت ۶۰ متر

لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۲۴ متر طول برابر با ۴ شاخه و ترانزیت ۴۸ متر

لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۲۴ متر طول برابر با ۴ شاخه و ترانزیت ۴۸ متر

لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۱۸ متر طول برابر با ۳ شاخه و ترانزیت ۳۶ متر

لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر با فشار حلقوی ۳۱٫۵ کیلو نیوتن   هر کامیون تک یا جفت ۱۲ متر طول برابر با ۲ شاخه و ترانزیت ۲۴ متر

در نظر داشته باشید که لوله های کاروگیت به صورت غلافی در داخل یکدیگر قرار میگیرند به این صورت که در سایزهای پایین به طور مثال سایز ۴۰۰ به همان اندازه که لوله ۴۰۰ داخل یک ماشین تک یا ترانزیت قرار میگیرد سایز ۳۱۵ ,۲۰۰ و یا ۱۶۰ نیز قرار میگیرد .

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳