شکل پذیری لوله پلی اتیلن

شکل پذیری
شکل پذیری توانایی یک ماده به تغییر شکل در پاسخ به استرس بدون شکستگی است  و یا، در نهایت، شکست. این نیز گاهی اوقات به عنوان افزایش ظرفیت کرنش اشاره و آن را از ویژگی های عملکرد مهم از لوله کشی پلی اتیلن است، هر دو برای بالا و پایین خدمات زمین. به عنوان مثال، در پاسخ به بارگذاری زمین، قطر عمودی از دفن لوله پلی اتیلن است کمی کاهش می یابد. این کاهش باعث افزایش اندک در قطر افقی، که فعال نیروهای خاک جانبی است که تمایل به ایجاد ثبات در لوله در برابر تغییر شکل بیشتر است. این بازده یک فرایند است که به تولید یک خاک، لوله  مقدمه 11 ساختار است که قادر به حمایت از خیال راحت زمین عمودی و بارهای دیگر که می تواند لوله های قدرت بیشتر اما ظرفیت کرنش کمتر شکست. مواد انعطاف پذیر، از جمله پلی اتیلن مورد استفاده برای آب، گاز طبیعی و آلات صنعتی برنامه های کاربردی دارای ظرفیت برای خیال راحت رسیدگی تشدید تنش موضعی که با نصب با کیفیت نامناسب ایجاد می شود که در آن سنگ، تخته سنگ و یا کنده درخت ممکن است در موقعیت به تجاوز در سطح خارج از لوله باشد. بسیاری وجود دارد دیگر شرایط ساخت و ساز که ممکن است اثرات مشابهی ایجاد کند، به عنوان مثال، خم شدن لوله فراتر از یک حد فشار امن، حمایت ناکافی برای لوله، ریختن در
اتصال به ساختارهای سفت و سخت و به همین ترتیب. مواد لوله انعطاف پذیر غیر نیست انجام و همچنین که آن را به دست زدن به این نوع استرس بالا متمرکز می آید شرایط. مواد با شکل پذیری کم و یا ظرفیت کرنش متفاوت پاسخ می دهند. کرنش حساس مواد بر اساس تجزیه و تحلیل پیچیده ای از تنش ها و پتانسیل طراحی برای تشدید تنش در مناطق خاص در مواد. هنگامی که هر یک از این تنش بیش از حد طراحی از مواد، توسعه نرم افزار رخ می دهد که می تواند
منجر به شکست نهایی و یا بخشی از محصول می باشد. با این حال، با مواد مانند پلی اتیلن لوله که در دولت انعطاف پذیر عمل می کنند، تغییر شکل موضعی بزرگتر می تواند بدون گرفتن باعث آسیب غیر قابل برگشت مواد از قبیل توسعه ترک های کوچک. نتایج تغییر شکل در عوض، حاصل موضعی در توزیع مجدد و قابل توجه کاهش تنش موضعی، با هیچ اثر سوء بر مواد لوله کشی. مانند در نتیجه، طراحی ساختاری با موادی که در حالت انعطاف پذیر انجام می به طور کلی در تنش متوسط، یک واقعیت است که تا حد زیادی ساده پروتکل طراحی استوار است. برای اطمینان از در دسترس بودن شکل پذیری کافی (ظرفیت کرنش) الزامات خاص توسعه یافته و شامل به مشخصات مواد ساختاری در نظر گرفته شده به کار در حالت انعطاف پذیر؛ به عنوان مثال، مورد نیاز است که تاسیس شده اند برای "چدن نشکن" و لوله های فولاد خفیف. از سوی دیگر، شکل پذیری همواره یک ویژگی برجسته و ذاتی مواد لوله پلی اتیلن. و آن را یکی از اولیه است دلیل این که چرا این محصول شده است، تا حد زیادی، ماده غالب انتخابی توزیع گاز طبیعی در شمال امریکا بیش از 30 سال به علاوه گذشته. جدید و یا نسل مدرن از PE مواد لوله، همچنین به عنوان مواد با کارایی بالا شناخته شده است، 

 

شکل پذیری لوله پلی اتیلن

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳