در سال 1933 در (LDPE) اولين پلي اتيلني كه به صورت تجاري ساخته شد

بود كه در سال 1933 در (LDPE) اولين پلي اتيلني كه به صورت تجاري ساخته شد،پلي اتيلن كم چگال
انگليس ساخته شد و به دليل اينكه عايق الكتريكي خوبي بود، مورد توجه قرار گرفت.تا اواسط دهه 1950 تمام
پلي اتيلن هاي تجاري به همان روش اوليه و تحت فشار و دماي زياد توليد مي شد و پليمر حاصل شاخه دار و
كم چگال بود. درسال 1953 با كشف كاتاليزورهاي زيگلر- ناتا انقلابي در زمينه توليد پلي اتيلن صورت گرفت و
نسل دوم اين پليمرها به بازار آمدند. اين نسل جديد كه داراي شاخه هاي جانبي كمتري بود داراي چگالي
بيشتري هم بود، علاوه بر اين داراي ويژگي هاي مكانيكي بهتري نسبت به خواهر هم چگال خود بود و در فشار
نام گرفت. (HDPE) كمتري توليد مي شد و به همين دليل بسيار مورد توجه واقع شد وپلي اتيلن پر چگال

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳