درمورد روش زهکشی تیسن چه میدانید؟

در روشهای تخمین کلاسیک از جمله روش تیسن در برآورد مقادیر متغیر تصادفی و بسط و گسترش آن موقعیت مکانی داده ها و جهت آن ، در برآورد مقادیر متغیر تصادفی در سطح منطقه مد نظر نبوده و ضریب داده ها جهت تخمین به جهت و
مکان آن داده ها وابسته نمی باشد ولی در زمین آمار و تخمین های مربوط به آن این دو فاکتور مورد توجه قرار می گیرد. از دیگر خصوصیات زمین آمار آن است که مقدار خطای تخمین را محاسبه نموده و همچنین قادر است مقدار خطال نمونه برداری و آماده سازی داده ها را محاسبه کرده و به این ترتیب شاخصی جهت برآورد استحکام ساختار فضایی و ارتباط مکانی داده ها را در اختیار دهد

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳