خوردگی و مقاومت شیمیایی - لوله پلی اتیلن

خوردگی و مقاومت شیمیایی - لوله پلی اتیلن نمی خواهد زنگ، پوسیدگی، گودال، زنگ زدن، سل و یا حمایت از رشد بیولوژیکی. این مقاومت در برابر مواد شیمیایی عالی می باشد ماده انتخابی برای بسیاری از محیط شیمیایی خشن. اگر چه بی پیرایه

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳