خم کردن گرم لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس

خم کردن لوله‌های پلی‌اتیلن باشعاع‌های کمتر، به وسیله تجهیزات حرارتزای بدون شعله باید انجام شود.برای تأمین این منظور، می‌توان از دستگاه‌های دمنده هوای داغ و یا حمام روغن داغ استفاده کرد.باید دقت شود که توزیع حرارت در سرتاسر محل خم لوله،یکنواخت بوده و از حرارت دادن موضعی اجتناب شود.

دمای مورد نیاز برای خم کردن لوله‌های پلی‌اتیلن،‌105تا‌140درجه سانتیگراد است.درتمام مدت حرارت دهی، باید از افزایش دما بیش از دمای نرمشدن اجتناب شود.زیرا،جداره لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس در دمای نرمشدن،ازشکل خودخارج شده وغیرقابل استفاد می‌گردد.

به منظور جلوگیری ازمسطح شدن لوله در هنگام خم کردن، می‌توان لوله پلی اتیلن را با ماسه گرم و یا قطعات لاستیکی،یا فنرهای خم کننده، و یا سایر مواد مناسب پرکرد.

-در روند حرارت دادن لوله،ضریب هدایتگر دمایی کم لوله‌های پلی‌اتیلن باید مد نظر باشد.درصورت افزایش بیش از حد حرارت لوله، تغییر رنگ در لوله پلی‌اتیلن به وجود خواهد آمد وتغییرشکل‌های نامناسب ایجاد خواهد شد.در درجه حرارت‌های پائینتر از مقدار مشخص، خم کردن لوله صحیح نمی‌باشد، زیرا سبب ایجاد تنشهای نامناسب در محدوده خم خواهد گردید.

- پس از این که لوله پلی اتیلن به طور یکنواخت تا درجه مناسب گرم شد.لوله را به دور قلاب ساده‌ای ثابت کرده و تا سرد شدن آن، به همین حالت نگهداری شود.قلاب مورد نظر، باید به صورتی باشد که بعد از اینکه لوله سرد شد و در اثر برجهندگی، تا حدودی به حالت اول برگشت داده شده و به زاویه مورد نظر برسد.

- توصیه میشود که شعاع خم برای لوله‌های دراقطارکوچک از دو الی پنج برابرقطرباشد.درمورد لوله‌های با قطر زیاد این شعاع باید افزایش یابد.به هرصورت،انتخاب قطرخم کردن، باید به تناسب جنس لوله پلی‌اتیلن با وزن مخصوص زیاد یا کم و براساس توصیه کارخانه سازنده انجام شود.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳