خم کردن سرد لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن با قطرکم، انعطاف پذیری زیاد داشته ومی توان آنرا درقوس های بزرگ به راحتی خم کرد.بنابراین امکان دارد برای تغییر مسیر یا زاویه خط لوله، بدون استفاده از زانویی یک شاخه لوله پلی اتیلن را خم کرده و زاویه مورد نظر را به دست آورد.

شعاع قوس،تابع جنس لوله پلی اتیلن، وزن مخصوص، ضخامت جداره و قطر آن است و نباید از حدی که کارخانه سازنده تعیین کرده،کمتر باشد.معمولا ًشعاع خم، حداقل درحدود 12 تا 20 برابر قطر لوله پلی اتیلن می‌باشد.زانویی که ازخم کردن یک قطعه لوله پلی اتیلن بدست می آید، باید بدون ترک و یا زایده و برآمدگی باشد.

درمورادی که ایجاد زانویی به زاویه مورد نظر از طریق خم‌کردن لوله امکانپذیر نباشد، تغییر امتداد مورد نظر درخط لوله باید باترکیبی از زانویی‌های استاندارد ساخت سازندگان لوله‌های پلی‌اتیلن ایجاد شود.

محل نصب خم، باید حداقل ده برابر قطر لوله پلی اتیلن ، از شیرآلات و متعلقات مجاور فاصله داشته باشد.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳