خط لوله شامل لوله ها، اتصالات، متعلقات، شیرها، حوضچه ها، منهول ها

 لوله گذاری لوله پلی اتیلن:

خط لوله شامل لوله ها، اتصالات، متعلقات، شیرها، حوضچه ها، منهول ها و سایر سازه هایی است که در خط لوله بکار گرفته میشوند. احداث خط لوله شامل مراحل حفر ترانش روباز، پی ریزی، بستر سازی، نصب لوله، خاکریزی مقدماتی، آزمایش هیدرولیکی، خاکریزی نهایی، شستشو، تست و راه اندازی کارهای تکمیلی است. ترانشه لوله گذاری کانالی است که طبق نقشه های اجرائی طرح و مشخصات فنی مورد نیاز جهت قرار دادن لوله و اتصالات احداث میشود. در عملیات لوله گذاری منظور از خاک انتخابی خاکی است که عاری از مواد آلی ، خاکهای یخ زده و سنگهای درشت و ریشه درختان است. این خاک جهت خاکریزی در زیر، اطراف و روی لوله مورد استفاده قرار میگیرد.سه نوع زمین در عملیات لوله گذاری وجود دارد. خاک انتخابی معمولا با سرند نمودن خاک بدست آمده از خاکبرداری اولیه ترانشه تهیه نمود.

    زمین سنگی
    زمین ریزشی
    زمین معمولی

زمین سنگی زمینی است که برای حفر آن استفاده از مواد منفجره و یا ماشین آلات سنگین ضروری است.

زمین ریزشی زمینی است که برای حفر آن نیاز به انجام اقدامات پیشگیرانه ای همچون چوب بست یا سپر کوبی بوده و یا اینکه ترانشه باید با شیب مناسبی که از ریزش خاک جلوگیری کند حفر گردد. زمین معمولی زمینی است که زمین سنگی و زمین ریزشی نباشد. تامین بستر مناسب برای قراردادن لوله ها بسیار حائز اهمیت است. پی سازی با بتن، مواد سنگی، مصالح رودخانه ای و یا خاک انتخابی تا رسیدن به رقوم زیر بستر لوله گذاری صورت میگیرد. بعد از احداث پی مرحله بستر سازی کف ترانشه انجام میگیرد. بهتر است که دانه بندی مصالح بکار رفته در داخل ترانشه از یک نوع دانه بندی باشد و از تنوع دانه بندی مصالح در داخل ترانشه اجتناب شود.

مصالح با دانه بندی مناسب با حداقل فضای منفذی ratio void  حداکثر باربری را تامین خواهد نمود.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳