توان فشار در لوله پلی اتیلن چقدر است؟

اندازه، مشخصات، رتبه های فشار
قطر استاندارد
لوله فشار  لوله پلی اتیلن PE در قطر از ½ "را از طریق 65" در دسترس است. مشخصات استاندارد
برای  لوله پلی اتیلن اجازه می دهد که لوله به به ساخته شده یا در داخل قطر و یا به کنترل کنترل
قطر در خارج. سیستم قطر داخل برای اندازه های کوچک که با استفاده از نوع درج استفاده
اتصالات و یا با فشرده سازی اتصالات مکانیکی ویژه طراحی شده برای سدر 7 لوله.
سیستم های خارج از قطر برای استفاده با همجوشی و یا با اتصالات که نیاز به قابل پیش بینی هستند
قطر خارج.
است یک استاندارد در داخل کنوانسیون اندازه قطر، سدر وجود دارد، بر اساس برنامه زمانبندی 40
اندازه سری لوله آهن (IPS). چهار سیستم اندازه قطر خارجی استاندارد وجود دارد:
• لوله آهن به اندازه (IPS) لوله
• لوله های چدن نشکن اندازه (DIPS)
• مس لوله اندازه (CTS)
• سازمان بین المللی استاندارد (ISO 161/1) لوله

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳