تصالات جوشی پلی اتیلن در فشارهای 4،6،10،16اتمسفرتولیدمیشوند

اتصالات جوشی پلی اتیلن در فشارهای 4،6،10،16اتمسفرتولیدمیشوند.اتصالات جوشی پلی اتیلن با موادPE100،PE80باتوجه به نیازمشتری عرضه میگردند.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳