تاثیر تنش های وارد شده بر لوله پلی اتیلن چیست؟

تنش‌هایی که در اثر اجرا (ساخت خط لوله) به لوله وارد می‌شوند بیش از آن‌هایی هستند که در اثر فشارهای عمودی به آن وارد می‌گردند. با این حال، ماجرای هر کاربردی با کاربرد دیگر متفاوت است؛ ممکن است در یک کاربرد خاص نیازمند لوله‌ای با SDR متفاوت باشیم.

توصیه می‌شود در مورد نصب‌های خیلی عمیق یا خیلی کم عمق، یک آنالیز مهندسی صورت بگیرد. تأسیسات خیلی عمیق تحت فشار بار رویی بسیار زیادی قرار خواهند گرفت و لوله‌های خیلی کم عمق هم ممکن است به میزان زیادی تحت اثر تمرکز بارهای ترافیکی قرار بگیرند.

چگونگی محاسبه بارهای زنده وارد بر لوله و توزیع تنش ناشی از بارهای زنده در اعماق مختلف را با استفاده از معادله تیموشنکو[1] و همچنین کاربرد معادله بوسینسک[2] در محاسبه بارهای زنده در خط مرکزی لوله را ارائه می‌کند. فشار رویی در کاربردهای بدون ترانشه را می‌توان با استفاده از تئوری سیلو ترزاقی[3] محاسبه نمود.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳