برش لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس

درلوله‌ پلی اتیلن گذاری با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن، مواردی پدید می‌آید که به قطعه لوله کوتاهتر از شاخه لوله‌ پلی اتیلن های موجود نیاز پیدا شود.

دراین موارد، باید با بریدن قسمتی از طول شاخه موجود، قطعه لوله پلی اتیلن مورد نظر را ساخت.برش لوله باید به طریقی انجام شودکه سرلوله‌ پلی اتیلن های حاصل از برش،کامل و سالم بوده وآسیبی به لوله وارد نیاید.

مقطع برش لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس، بایدکاملا ًعمود بر محور لوله باشد. برای برش لوله، نباید از اره دندانه درشت(اره نجاری)استفاده کرد.استفاده از اره دستی دندانه ریز(آهنبر)،فقط برای برش لوله‌های پلی‌اتیلن تاقطر 100 میلیمتر مجازاست. برای برش لوله‌ پلی اتیلن های بزرگتر، باید حسب مورد، از ماشین‌ها و ابزارهای مخصوص برش لوله‌های پلاستیکی استفاده شود. هنگام برش، برای ثابت نگهداشتن لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس ، نباید از گیره استفاده شود، زیرا عمل گیره ،باعث جمع شدن لوله و آسیب جداره آن درمحل گیره می‌شود.

در کار با ماشین برش با ابزار مخصوص لوله پلی اتیلن،لازم است دستورالعمل و توصیه های سازنده تجهیزات مزبور درباره نحوه استفاده از این تجهیزات و نکات ایمنی،کاملاً رعایت شود.

برای برش لوله پلی اتیلن، باید از دستگاههایی استفاده شودکه حداقل براده و تراشه را در محل ایجاد کند.پس از اتمام برش،لازم است با استفاده ازسوهان مناسب، سطح برش را کاملاً مسطح کرده و تمام براده و تراشه را جدا کرد تا آماده برای جوش لب به لب شود.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳