بازرسی قبل از لوله گذاری لوله پلی اتیلن

پیمانکار موظف است تمام شاخه های لوله پلی اتیلن و متعلقات و شیرآلات را قبل از نصب به دقت بازدید و بازرسی نموده و هریک از این اقلام را که صدمه دیده و یا معیوب باشند،علامتگذاری کرده و در محل معینی برای بازدید مهندس مشاور نگهداری کند.مهندس مشاور، پس از ارزیابی صدمه یاعیب و نقص قطعه مورد نظر ممکن است حسب مورد، دستور دهدکه قطعه مربوط،تعمیر و یا اینکه تعویض شود.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳