استفاده از لوله پلی اتیلن در زه کشی خیابانها

 زهکشی مناسب مهمترین عنصر در عملکرد پیاده روها میباشد و سیستم های زهکشی میتوانند بسیار پرهزینه باشند. زهکشی  شامل مدیریت مسیلهای اب موجود، خارج کردن اب از سطح پیاده روها و کنترل کردن ابهای زیر زمینی در ساختار پیاده رو میباشد. در طراحی سیستم مهندسین ابتدا design system را انتخاب میکنند که شامل پر شدت ترین سیلابی میباشد که در یک مدت زمان معین ( برای مثال برای یک خیابان اصلی برای مدت صد سال و یا در کمترین حالت پنج سال برای یک خیابان کوچک که حمل کننده ترافیک محلی میباشد). یک سیستم زهکشی لوله پلی اتیلن  باید قادر باشد که فاضلابهای سطحی ایجاد شده توسط این design storm را  حمل کند بدون اینکه به خیابانهای اطراف یا زمینهای مجاور سیلابی جاری شود. ایمنی این نیاز را حاصل میکند که اب اضافی بر روی سطح پیاده روها به سرعت از سطح پیاده روها خارج شود. در نواحی شهری اب به داخل جوی های کم عمق جاری میشود و بنابراین به داخل زهکشی های زیرزمینی وارد میشوند. در نواحی روستایی، فاضلابهای سطحی به سوی گودالهای زهکشی طولی جریان پیدا میکنند. زهکشی های زیر زمینی میتوانند جهت پایین اوردن سطح ابهای زیر زمینی نیز به کار رود از طریق جلوگیری کردن از ورود اب و خارج کردن ابی که وارد ساختار پیاده رو میشوند.
تامین مالی

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳